7. Odevzdání

Kdy: Sobota 30.4.
Čas: 9:00 - 19:00
Kde: Jemný prostor, Chopinova 10, Praha 2
Motto: Pouštím staré a kráčím dál.
Téma: Návrat k vyššímu řádu nade mnou. Pouštění zátěže, všeho, co již nepotřebujeme. Uzavření, dokončení, dorovnání starých vztahů, takže zůstává jen jasné nebe.

Během celého dne budeme vytvářet podpůrný kruh pro druhé a zároveń sami jeho podporu můžeme čerpat při pouštění všeho, co již nepotřebujeme. Uzavření, dokončení, dorovnání starých vztahů a témat, takže se otevře svobodný prostor pro další naše nové životní volby. Na konci programu si uspořádáme malou závěrečnou hostinu, na kterou všichni něčím dobrým přispějeme.

6. Jsem

Kdy: Sobota 19.3.
Čas: 9:00 - 19:00
Kde: Yoga Space, Praha 1, Politických vězňů 911/8, 3. patro.

Motto"V proudu života čerpám a tvořím. Návrat ke smyslu svého života."


Hlavní téma: Návrat domů do svého bytí. Návrat ke své podstatě, v níž se cítím skvěle. V té největší hloubce cítím, že jsem naprosto v pořádku takový, jaký jsem a v tomto uvolnění mohu sestoupit hluboko do svého bytí.


Program:
 1. Malý čajový obřad.
 2. Imaginace "Návrat domů".
 3. Propouštění starého. Skupinový proces za použití geometrické struktury.
 4. Otevření se novému. Přijetí nového místa v řádu věcí. Znovuzrození.
 5. Integrace nového do mého každodenní rytmu. Ukotvení.
 6. Kreativní exprese.
V ceně je zahrnuto i malé občerstvení (káva, čaj, voda, ovoce, sladkosti).
Součástí programu je hodinová pauza na oběd.

Rezervujte si prosím své místo ve skupině včas - přihlášením se na mail: aridsun@seznam.cz

5. Moje dary

Kdy: Sobota 20.2. a Sobota 5.3.2016
Čas: 10:00 - 17:00
Kde: AUTENTICO, Kubelíkova 43, Praha 2.

Motto"Co mi sudičky daly na cestu."Přišli jsme na svět s unikátními a přesně nastavenými schopnostmi, dary, talenty, kterými disponují naše tělo, ruce, srdce a bytí. Nikdo vám o nich zatím neřekl. Ani nemohl. Jsou to kvality, které nám nikdo nemůže předat, ale ani je nám nikdo nemůže vzít. Naopak, my máme možnost dělit s o ně s ostatními - pokud se s nimi v prožitku spojíme.

Atmosféra v duchu: nejsme na to sami. Stojí za námi velká podpora - pojďme se s ní naučit spojit. Každý máme v sobě Průvodce, který nás našimi dary může provést. Spojení s ním nám po dnešním semináři zůstane už napořád. 

Program, kterým si na tomto setkání všichni projdeme:
 1. Na začátku každý dostaneme originální malý dárek, - ten, který přináleží právě nám, hmotný symbol, který budeme mít celý den u sebe a odneseme si jej i domů.
 2. Řízená imaginace na spojení s naším vnitřním Průvodcem. Imaginační cesta do nitra. Tuto imaginaci si osvojíte a můžete jí používat i nadále kdykoliv budete potřebovat.
 3. Individuální práce na téma Dary. Jednak se spojíme s dary, které už máme, abychom si je připomněli a pojmenovali. Získáme jejich mapu. A podíváme se i na dary (nástroje, dovednosti, talenty), které jsou pro nás potenciálně nachystané, pokud se rozhodneme v životě vykročit novým směrem, na novou cestu, jež je v souladu s naším posláním: protože právě tyto dary budeme na své cestě potřebovat. Jak velký je náš úkol, tak velké jsou naše dary. Vždycky je nám dáno. Pojďme se spojit s tím, co budeme potřebovat na své nové cestě, pokud se např. právě chystáme změnit staré zaměstnání, rutinu, opustit krajinu, která nám již nevyhovuje. Na cestě do neznáma se nám nový kompas, průvodce a nástroje budou hodit. S nimi bude nová cesta bezpečná i vzrušující.
 4. Sdílení, diskuze, propojení se navzájem, vzájemná zpětná vazba k tomu, co jsme dostali.
 5. Uzemnění, propojení se zemí, docenění toho, co jsme dostali a návazující spojení se s živou chutí se o své dary náležitě podělit, naložit s nimi. Vrátit nějak světu vše krásné, co jsme dostali.
V ceně je zahrnuto i malé občerstvení (káva, čaj, voda, ovoce).
 Součástí programu je hodinová pauza na oběd.

Rezervujte si prosím své místo ve skupině včas - přihlášením se na mail: aridsun@seznam.cz

4. Návrat k srdci

Kdy: Sobota 23.1. a neděle 7.2.
Čas: 9:00 - 18:00
Kde: Praha, Yoga-Space, Politických vězňů 911/8, 3. patro (kousek od metra Museum a Hlavní nádraží)

Motto"I král má lidské srdce a lidství má svou korunu v srdci."Hlavní záměr tohoto setkání: obnovit přirozené spojení s naším srdcem a žít naplněný, tvůrčí život v souladu s ním

O co se nejedná: o pěstování a velebení "mentálního" srdce na základě introjektů: něčeho umělého, ezoterického, falešně altruistického a andělského, co "by mělo být" a co do nás bylo "vtištěno" výchovou; jedná se o návrat k něčemu přirozenému a lidskému, co v nás je

Program, kterým si na tomto setkání všichni projdeme:

 • spojení s magickým aspektem dětství v nás skrze umělecké vyjádření (pomůcky zajistíme, nechte se překvapit!)
 • obnovení a spojení s pocitem domova, který si sebou nosíme vždy a všude
 • obnovení bezpečného prostoru, který se naučíme dát sami sobě a v němž dokážeme přirozeně vnímat své srdce
 • tím, že naše vnitřní dítě dostane to, co je mu třeba, můžeme jej svým způsobem "nechat jít" a lépe žít naše aktuální dospělé já tak, aby i náš dospělý život byl v souladu s naším srdcem, ať už naše dětství bylo jakékoli
 • k naplněné dospělosti patří plodný, tvůrčí život, v němž přetéká a dává naše srdce; spojíme se každý s unikátní kvalitou, kterou naše srdce obsahuje 
 • spojíme se s unikátní činností / prací / technikou (objevíme ji pro vás), která nám umožní tuto kvalitu do něčeho konkrétního vložit a projevit ji
 • tento proces lze připodobnit k rozkvétání květu, v němž šíříme to, co je v nás jedinečné, směrem k světu a druhým lidem; tím žijeme plodný a tvůrčí dospělý život, namísto abychom se uzavírali do egoistické stagnující bubliny, což je riziko, které na nás ve věku zralé dospělosti tak trochu číhá (viz pojetí Osmi věků člověka podle Erika Eriksona)
 • každý si projde individuální konstelací na sladění a propojení těchto prvků ve své osobnosti
 • k večeru budeme společně sdílet, co jsme objevili a můžeme společně navzájem ocenit a uznat, co jsme pro sebe objevili a obdrželi
 • & na závěr bezpečně usadíme skrze jednoduchou techniku všechno, co proběhlo, na úrovni fyzického těla, což bude tečkou našeho programu.

3. Právo na život

Kdy: Sobota 5.12.2015
Čas: 9:00 - 18:00
Kde: Praha, Yoga-Space, Politických vězňů 911/8, 3. patro (kousek od metra Museum a Hlavní nádraží)


Témata tohoto setkání: Návrat k síle. Vytyčování hranic, prostoru. Nebát se vzít si, co mi patří. Probuzení energií 3. čakry. Osobní síla. Rytířství. Naše vnitřní ochrana a obrana. Jak se nechránit pomocí hradeb a bloků, ale pomocí přímého vidění, kterým toto centrum disponuje. Důsledkem tohoto vidění je jasné ANO a jasné NE.

Program, kterým si na tomto setkání všichni projdeme:
 1. vysvětlíme si, jakou funkci má pro nás energetické centrum 3. čakry, jakým způsobem chrání náš osobní prostor a to, co je pro nás dobré, jak na její impulzy reagovat, jak se to má s asertivitou a agresivitou, napětím a uvolněním v této oblasti; naučíme se, jak s tímto centrem správně komunikovat; vnímat jej a reagovat na něj; v životě nám to pak uchrání od spousty nemilých situací, kdy se ocitáme pod tlakem druhých lidí a jejich požadavků, nebo kdy se rozhodujema a jednáme proti sobě, proti tomu, co je pro nás dobré a přínosné
 2. konstelace na propojení se svou vlastní osobní sílou (probuzení síly spojené se solárním plexem, astrologicky řečeno se slunečním archetypem, psychologicky řečeno se zdravým, autentickým self, identitou, sebeobrazem)
 3. konstelace na propojení s tím, co ve světě tuto sílu poptává, kdo nebo co ji potřebuje (navázání síly do vnějšího prostředí)
 4. konstelace na nalezení činnosti, profese, práce nebo poslání, v níž se tato osobní síla realizuje (ukotvení síly skrze konkrétní roli, kterou ve světe máme nebo můžeme mít a kterou si od této proměny již poneseme v sobě probuzenou, aktivovanou); rytířství je například jedna z podob ukotvení osobní síly v konkrétní roli; příčemž - jak uvidíte - u mužů a žen má přijetí a hledání této profesní role jinou podobu
 5. na závěr vás naučíme, jak pomocí funkcí třetí čakry umět číst v energetickém poli druhého člověka a našem vlastním, abychom mohli posoudit míru naší kompatability na libovolné vztahové rovině (partnerské, kamarádské či pracovní); to je míněno oním "přímým viděním"; jedná se o unikátní dovednost, jíž se na totmo setkání můžete naučit

Japonský koncept "Ikigai"se v určitém ohledu podobá tomu, k čemu se během našeho programu budeme blížit.

2. Hostina života

Potřebuji se vyživit a naplnit potřeby svého těla. 
Návrat k plně prožíváné tělesnosti a smyslnosti.

Kdy: Sobota 7.11.2015
Čas: 9:00 - 18:00
Kde: Praha, Yoga-Space, Politických vězňů 911/8, 3. patro (kousek od metra Museum a Hlavní nádraží)


1. Návrat k nevinnosti, návrat do ráje

Kdy: Sobota 3.10.2015
Čas: 9:00 - 18:00
Kde: Praha, Yoga-Space, Politických vězňů 911/8, 3. patro (kousek od metra Museum a Hlavní nádraží)

První prožitkové konstelační setkání je určeno nejširšímu publiku, i lidem, kteří zatím nemají s konstelacemi žádné zkušenosti.Naše vize

Konstelační cyklus sedmi fontán života je utvořen tak, aby energie uvolněná v první fontáně jakoby kaskádovitě pokračovala do uvolnění druhé fontány a ta zas do třetí atd. Takže pokud se zúčastníte vícero témat po sobě, nastává synergický efekt a účinek konstelací se kumuluje. Nicméně je možné přijít i jen na jedno jediné téma, které vás láká. Sami intuitivně ucítíte, které téma je pro vás. Stačí se přihlásit a rezervovat si u nás místo pro to které konkrétní téma. (A zašleme vám podrobné informace o rezervaci).

Témata sedmi setkání

Sobota 3. 10. 2015

1. Návrat k nevinnosti, návrat do ráje

Smíření mužské a ženské polarity v nás samých.


Odejmutí krusty viny a jablka sváru "kdo z koho", konec rozdělení světa na mužský a ženský, rozpoznání, že obě polarity jsou odjakživa v nás jako základ lidství. Prvořadě jsme všichni totiž hlavně lidi! A co dělá člověk? Nohama a rukama se dotýká hlíny / země.  Od-zakletí, od-vinění základního toku životní energie / síly. Uvolnění proudění na úrovni 1. čakry. Propojení se zemí. (Tématu viny / nevinny jsme věnovali samostatný průzkum a nyní máte možnost nechat se od nás provést tímto terénem, kterým jsme sami prošli.) 


Sobota 7. 11. 2015
Potřebuji se vyživit a naplnit potřeby svého těla.
Návrat k plně prožíváné tělesnosti a smyslnosti.
Sobota 5. 12. 2015
Návrat k síle. Vytyčování hranic, prostoru. Nebát se vzít si, co mi patří.Probuzení energií 3. čakry. Osobní síla. Rytířství. Naše vnitřní ochrana a obrana. Jak se nechránit pomocí hradeb a bloků, ale pomocí přímého vidění, kterým toto centrum disponuje. Důsledkem tohoto vidění je jasné ANO a jasné NE.


Sobota 23. 1. 2016
I král má lidské srdce a lidství má svou korunu v srdci.
Sobota 20. 2. 2016
Aneb co mi sudičky daly na cestu. Mé unikátní nástroje pro cestu životem.
Návrat k jistotě – té jíž si já sám zajistím.Přišli jsme na svět s unikátními a přesně nastavenými schopnostmi, kterými disponují naše tělo, ruce, srdce a bytí. Nikdo vám o nich zatím neřekl. Ani nemohl. Jsou to kvality, které nám nikdo nemůže předat, ale ani je nám nikdo nemůže vzít. Naopak, my máme možnost dělit s o ně s ostatními - pokud se s nimi v prožitku spojíme. Klíčová otázka zní: Chceme je zpět?


Sobota 19. 3. 2016
V proudu života čerpám a tvořím. Návrat ke smyslu svého života.

Sobota 30. 4. 2016
Pouštím staré a kráčím dál. Návrat k vyššímu řádu nade mnou.Pouštění zátěže, všeho, co již nepotřebujeme. Uzavření, dokončení, dorovnání starých vztahů, takže zůstává jen jasné nebe.